กิจกรรมการติว O-NET ม.6 ห้องเรียนปกติ

60-9-9 ติว O-NET ม6

เมื่อวันที่  9  กันยายน  2560  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนดำราษฎร์สงเคราะห์  จัดกิจกรรมการติว O-NET ม.6 ห้องเรียนปกติ  คลิกที่นี่เพื่อดูประมวลภาพเพิ่มเติม

Advertisements

กิจกรรมการแข่งขันท่องสูตรคูณ ประกอบท่าเต้น (Times Tables Contest)

60-8-2 แข่งท่องสูตรคูณ

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2560  และวันที่ 2 สิงหาคม 2560  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  จัดกิจกรรมการแข่งขันท่องสูตรคูณ ประกอบท่าเต้น (Times Tables Contest)  คลิกที่นี่เพื่อดูประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ในงานเปิดบ้านดำรงฯ ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ในงานเปิดบ้านดำรงฯ “สืบสานภูมิปัญญา ตามศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่อาเซียน เรียนเล่นเป็นนวัตกรรม นำสู่ Thailand 4.0 ด้วยวิถี STEM” ปีการศึกษา 2560  วันที่ 8 สิงหาคม 2560

แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมติวเข้มโดยวิทยากรภายนอก สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 29-30 กรกฎาคม 2560

60-7-29 กิจกรรมติวเข้ม ครั้งที่1

วันที่  29-30  กรกฏาคม  2560  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตสตร์  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  จัดกิจกรรมติวเข้ม  สำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำข้อสอบในระดับต่างๆ   โดยมีวิทยากรจากสถาบันกวดวิชาที่มีชื่อเสียงต่างๆ คลิกที่นี่เพื่อดูประมวลภาพการจัดกิจกรรมเพิ่มเติม

แบบประเมินความพึงพอใจ

 

 

 

กิจกรรมปรับพื้นฐานห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ม.1 และ ม.4

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนรู้ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2560  โดยมีนายอดุลย์  นันทบัญชา  ผู้อำนายการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์เป็นประธานในการจัดกิจกรรมและให้โอวาสแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  คลิกที่นี่ เพื่อดูประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมเตรียมความพร้อม ม.1 วันที่ 1 เมษายน 2560

60-4-1 เตรียมความพร้อม ม1

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน   สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  (ห้องเรียน 1.1-1.3) เพื่อปรับตัวและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  โดยมีนายอดุลย์  นันทบัญชา  ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  คลิกที่นี่เพื่อดูประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ม. 1 ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสาตร์-วิทยาศาสตร์ 18-19 ธันวาคม 2559

%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b4%e0%b8%95-%e0%b8%a1-1-2559

เมื่อวันที่  18-19  ธันวาคม  2559  ที่ผ่านมากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  จังหวัดเชียงราย  ได้จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  สำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  (ห้อง ม. 1.1 – 1.3)  ณ  สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงราย  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกศึกษาที่และฝึกทักษะการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์  โดยมีนางศุภรินทร์  พรมรินทร์  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์เป็นประธานในการจัดกิจกรรมให้ครั้งนี้  ประมวลภาพกิจกรรม คลิกที่นี่

กิจกรรมติวเข้ม ม.1 – ม.3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ วันที่ 17-18 กันยายน 2559

เมื่อวันที่  17-18  กันยายน  2559  ที่ผ่านมากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตสตร์  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  จัดกิจกรรมติวเข้ม  ในรายวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  สำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสอบปลายเรียน  และเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำข้อสอบในระดับต่างๆ   โดยมีวิทยากรจากสถาบันกวดวิชาที่มีชื่อเสียงต่างๆ

 

ดูประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  คลิกที่นี่

แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมติวเข้ม  ม.1 – ม.3  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ Thinking Math Camp By STEM 10-11 กันยายน 2559

59-9-10-%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b4%e0%b8%95-%e0%b8%a1-2-%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  จ้ดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์   Thinking Math Camp By STEM ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ศุภนิมิตเพื่อการพัฒนา  จังหวัดเชียงราย  สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ห้อง  2.1-2.3 เพื่อส่งเสริมพัฒนาส่งเสริมนักเรียนให้เกิดักษะที่จำเ็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  (21st Century skills)  โดยมีนายอดุลย์  นันทบัญชา  ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์มาเป็นประธานในพิธีเปิด  กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
ประมวลภาพกิจกรรม คลิกที่นี่

แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ Thinking Math Camp By STEM

 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2558

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558