Monthly Archives: May 2017

กิจกรรมปรับพื้นฐานห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ม.1 และ ม.4

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนรู้ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2560  โดยมีนายอดุลย์  นันทบัญชา  ผู้อำนายการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์เป็นประธานในการจัดกิจกรรมและให้โอวาสแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  คลิกที่นี่ เพื่อดูประมวลภาพกิจกรรม

Advertisements