กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ Thinking Math Camp By STEM 10-11 กันยายน 2559

59-9-10-%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b4%e0%b8%95-%e0%b8%a1-2-%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  จ้ดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์   Thinking Math Camp By STEM ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ศุภนิมิตเพื่อการพัฒนา  จังหวัดเชียงราย  สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ห้อง  2.1-2.3 เพื่อส่งเสริมพัฒนาส่งเสริมนักเรียนให้เกิดักษะที่จำเ็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  (21st Century skills)  โดยมีนายอดุลย์  นันทบัญชา  ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์มาเป็นประธานในพิธีเปิด  กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
ประมวลภาพกิจกรรม คลิกที่นี่

แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ Thinking Math Camp By STEM

 

 

 

Advertisements

Posted on September 10, 2016, in ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: