กิจกรรมขยายผล Gifted Math

59-2-20 ขยายผล Gifted Math

เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์  2559  ที่ผ่านมา  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  จัดกิจกรรมขยายผลการเรียนรู้  Gifted Math  ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และ ปีที่ 2  โดยมีทีมวิทยากรจาก  นักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  เป็นผู้ให้ความรู้  เกี่ยวกับการเรียนรู้ Gifted Math  และ Math Thinking เป็นฐานการเรียนรู้  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  การทำงานเป็นทีม  และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  คลิกที่นี่

แบบประเมินกิจกรรมขยายผล  Gifted  Math

สรุปผลการประเมินกิจกรรมขยายผล  Gifted  Math

Advertisements

Posted on February 23, 2016, in ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: