กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ม.2

59-1-29  ค่ายคณิต ม-2

เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 2559  ที่ผ่านมา  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1 – 2.3  ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์   ณ ศูนย์ศุภนิมิตเพื่อการพัฒนา เชียงราย  โดยมีคณะวิทยาการจากมหาวิทยาลัยพะเยา  เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านทักษะกระบวนการคิด  การพัฒนากระบวนการทางคณิตศาสตร์  และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศํกยภาพทางการคิดและการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ของนักเรียน ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  คลิกที่นี่

แบบประเมินกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ม.2

สรุปผลการเมินกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ม.2

Advertisements

Posted on February 3, 2016, in ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: