สาธิตการสอนในรูปแบบ EIS

สาธิตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยครูกุลธิดา  สกุลแก้วพิทักษ์  ครูเสกสรรค์  อาษายศ  ครูรัชฎาภรณ์  ปัญญานวล  ครูธัญกร  กิิตติจริยา  ครูชญานิน  อดุลย์ฐานานุศักดิ์  และครุูวีระเล็ก  ถาวรจตุรวัฒน์

Advertisements

Posted on September 11, 2014, in ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: